Обрати сторінку

ФАКУЛЬТЕТ ХАРЧОВИХ ТА ХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (Х та ХТ)

адреса: к. 427, головний корпус, просп. Гагаріна, 8, Дніпро, 49005

e-mail: [email protected]    

телефон деканату: +38 095 61 39 712

Овчаров Валерій Іванович

Доктор технічних наук, професор

Соколова Ліна Олександрівна

Кандидат технічних наук, доцент

Власенко Катерина Миколаївна

доктор філософії (162 Біотехнологія та біоінженерія),
асистент кафедри біотехнології

        Бедріна Марина Вікторівна

Сіренко Ірина Анатоліївна

Місія і стратегія факультету

Діяльність факультету харчових та хімічних технологій (далі – факультет) базується на нормативних і правових документах, що регулюють діяльність закладів вищої освіти в Україні («Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про соціальні послуги», «Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки», статут ДВНЗ УДХТУ та ін.).

Місією факультету є підготовка висококваліфікованих фахівців.

Діяльність факультету, деканату, кафедр спрямовано на:

 • постійне підвищення якості освітньої діяльності;
 • навчально-методичну діяльність;
 • навчально-виховну діяльність;
 • наукову діяльність;
 • міжнародну діяльність;
 • профорієнтаційну роботу;
 • кадрову політику.

Потенціал факультету:

 • науково-педагогічний персонал (10 докторів наук, 33 кандидати наук), який виконує фундаментальні і прикладні дослідження, з високою відповідальністю ставиться до своїх професійних обов’язків;
 • студентство (понад 300 осіб), що вирізняється специфічним складом мислення, який забезпечує йому можливість отримувати та застосовувати знання, навички і вміння на всіх напрямках наукової, виробничої, соціальної та інших сферах суспільної діяльності;
 • матеріально-технічна база, яка уможливлює проведення навчального процесу та наукових досліджень на сучасному рівні.

Основна робота деканату спрямована на:

 • організацію навчального процесу і контроль поточної успішності студентів;
 • навчально-виховну роботу, метою якої є розвиток всебічно розвинутих особистостей.

Метою діяльності колективу факультету і деканату як осередку формування еліти у сфері технологій є підтримка і зміцнення його позицій у регіоні та країні, проведення наукових досліджень, розробка та впровадження інноваційних технологій, пошук і залучення талановитої молоді до роботи наукових шкіл.

Для досягнення поставленої мети колектив факультету постійно:

 • змінює й удосконалює навчальний процес відповідно до потреб ринку;
 • осучаснює роботу з абітурієнтами з використанням різноманітних форм комунікаційної взаємодії;
 • проводить планування, облік, аналіз і регулювання функціональної діяльності викладачів, кафедр, рейтинговим оцінюванням;
 • вдосконалює бази студентських практик;
 • підтримує зв’язки з вищими навчальними і науковими закладами країни і зарубіжжя;
 • використовує результати наукових досліджень у навчальному процесі;
 • сприяє діяльності провідних науковців факультету в удосконаленні процесів вітчизняної освіти і науки.
Факультет готує фахівців за ступенем бакалавра та  магістра за наступними галузями знань (завантажити Буклет_ф-т Х та ХТ):
Галузь знань: 02 Культура і мистецтво
Спеціальність: 022 Дизайн
Освітня програма:
 
Галузь знань:16 Хімічна та біоінженерія
Спеціальність: 161 Хімічні технології та інженерія
Освітні програми:

Хімічні технології переробки еластомерних матеріалів технічного, медичного та побутового призначення (Г)

Спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія, освітня програма – хімічні технології еластомерних матеріалів технічного, медичного та побутового призначення.

Серед величезної кількості полімерних матеріалів еластомери займають особливе місце. Найбільш відомий і поширений тип еластомерного матеріалу – гума, яка з’явилася більше ніж 150 років тому та зіграла надзвичайно велику роль у розвитку техніки.

Гума – унікальний матеріал, в 60 тис разів кращий за усі інші, що забезпечує гасіння ударів, а шини – найскладнішій устрій сучасної техніки, свого часу забезпечив науково-технічну революцію. Гума – матеріал унікальної будови, яка утворюється при надскладному синтезі. Всі досягнення в галузі машинобудування, авто- та тракторобудування, вібраційної техніки та тому подібне, в тому чи іншому разі пов’язані з використанням еластомерів як конструкційних матеріалів. Тому створення нових типів еластомерних матеріалів завжди було пріоритетним для промислово розвинутих країн світу.

Фахівець у галузі переробки еластомерів може створювати гуми з різними властивостями. З гуми можна зробити масу різноманітних виробів: від шин для сучасних літаків, швидких легкових або гігантських вантажних автомобілів до дитячих іграшок і тонких медичних рукавичок, від відповідальних деталей для ракетно-космічної та військової техніки до виробів для спорту та відпочинку і таке інше.

Еластомери – це і звичайне взуття і костюми водолазів, і рукава для транспортування палива та мастил і серцеві клапани, і конвеєри в гірничорудній, металургійній та хімічній промисловості і деталі мікросхем в електроніці. Еластомерні матеріали знаходять широке застосування для виготовлення клеїв та адгезивів різного призначення.

Наші випускники, які можуть працювати на багатьох підприємствах шинної промисловості, промисловості гумотехнічних виробів, гумового взуття та оборонного комплексу України та за кордоном, володіють методами розроблення та уніфікації рецептур еластомерних матеріалів, технологіями виробництва виробів з еластомерів та еластомерних композитів, модифікації та стабілізації властивостей еластомерних матеріалів у процесі їх переробки; розрахунками та конструюванням різноманітних гумових виробів, менеджментом продукції гумової промисловості, методами контролю технологічних процесів перероблення еластомерних матеріалів та управління ними, методами утилізації продуктів виробництва та споживання гумових виробів.

 
Галузь знань: 18 Виробництво та технології
Спеціальність: 181 Харчові технології
Освітні програми:
 
Спеціальність: 186 Видавництво та поліграфія
Освітня програма:
КАФЕДРИ ФАКУЛЬТЕТУ
Випускові кафедри:
Загальноосвітні кафедри:

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Необхідність розширення промислового виробництва полімерів на основі передових технологій, підготовки кваліфікованих інженерів-технологів з синтезу та переробки полімерів, розвиток наукових шкіл з хімії та технології високомолекулярних сполук Радянського Союзу зумовили створення у 1964 році у Дніпропетровському хіміко-технологічному інституті нового факультету – факультету технології високомолекулярних сполук (ТВМС).

Першим деканом факультету була доцент О.С. Фоменко (1964-1965 рр.). У різні часи факультет ТВМС очолювали: В.М. Набивач (1965-1972 рр.), І.М. Полянчиков (1972-1974 рр.), Г.В. Тихонова (1974-1978 рр.), М.С. Маловічко (1978-1985 рр.), В.П. Білоус (1985 р.), О.О. Тертишний (1985-1988 рр.), В.А. Алексенко (1988-1992 рр.), М.В. Бурмістр (1992-1998 рр.), В.С. Коваленко (1998-2007 рр.), С.А. Волкова (2007-2014 рр.). З 2014 р. факультет очолює д.т.н., проф. В.І. Овчаров.

ФАКУЛЬТЕТ СЬОГОДНІ

Нині у складі кафедр факультету працює 73 співробітники, серед них 10 професорів та докторів наук, 33 доценти, 11 викладачів та асистентів, кандидатів наук.

Провідними вченими – професорами факультету: В.І. Далем, І.М. Глущенком, В.Ю. Діденком, Н.К. Мощинською, Г.А. Блохом, Ю.В. Свєткіним, Е.О. Спорягіним, І.В. Ковалем, З.В. Онищенком, В.С. Кутяніною були створені наукові школи, широко відомі за межами України. Їхні та нові наукові напрямки плідно розвивають професори та доктори наук: М.Я. Кузьменко, К.М. Сухий, О.В. Черваков, Ю.Р. Ебіч, Н.М. Євдокименко, Ю.М. Ващенко, В.І. Овчаров, В.Д. Барський.

Станом на 1 березня 2020 р. факультет Х та ХТ нараховує 325 студентів денної форми навчання та 173 студенти заочної форми навчання, серед яких близько 30 студентів із країн СНД і далекого зарубіжжя.

Активна різностороння спрямованість студентського життя приносить значні здобутки як у навчальній і науковій діяльності, так і у спорті, культурному удосконаленні на основі національних традицій України. Лише за останній навчальний рік на факультеті було захищено 97 магістерських дипломних робіт, дипломувалося 108 бакалаврів.

За підсумками ІІ семестру 2020/2021 навчального року найкращі студенти факультету стали переможцями стипендіальної програми від підприємства – компанії “МІРОПЛАСТ”.

Наші найщиріші вітання переможцям:

Ніколаєнко Ірині – студентці 4 курсу

Федану Володимиру – студенту 3 курсу

Толдіковій Дарині – студентці 3 курсу

Дубовіку Даніілу – студенту 2 курсу

Колектив художньої самодіяльності факультету займав 1 місце на фестивалі ДВНЗ УДХТУ «Студентська весна» у 2009, 2013, 2014, 2019 роках, а у 2018 році здобув Гран-прі і став переможцем фестивалю. Факультет пишається випуском яскравих талантів університету — “золотих” голосів Ксенії Башибулар (учасниця вокального шоу Х-Фактор), Поліни Макаревич, Олексія Чумака.

Нині активну позицію у суспільному житті факультету займають організатор і учасник багатьох студентських заходів Руслан Голіков, волонтерка, студентка 2 курсу (2-ТЖ-91) Катерина Зайцева (голова комітету студентської молоді факультету, захоплюється малюванням, має подяки за допомогу в реалізації спеціальних молодіжних проектів від Молодіжного центру спілкування «Позитивний Павлоград», ГО «Файноград»).

Окремих слів подяки за студентський добробут і порядок у гуртожитку №4 за більше, ніж 16 років роботи заслуговує завідувач Ольга Іванівна Полякова.

Найдорожчим надбанням факультету є тисячі випускників 1964-2020 років.

Серед випускників факультету – віце-президент НАН України В.П. Кухар; лауреати Державної премії України В.В. Шевченко, В.І. Уваров, Ю.Р. Колесник, П.Г. Сорока; лауреат Премії Ради Міністрів СРСР Є.О. Доба.

А ще – це десятки керівників великих та малих підприємств хімічної, нафтохімічної та інших галузей економіки; сотні керівників підрозділів підприємств та організацій; тисячі кваліфікованих інженерів-технологів, працею яких створюється економічний потенціал України та інших країн.

Ким ТИ можеш стати:

 • головним технологом
 • завідувачем лабораторії, цеху чи виробництва
 • інженером-технологом
 • інженером з контролю якості продукції
 • дизайнером, художнім редактором
 • менеджером видавничо-поліграфічної галузі
 • викладачем вищого навчального закладу

Де працюють наші випускники?

ДП «КБ «Південне» ім. М. К.Янгеля»;
ТОВ СНВП «Агрінол»;
Українсько-французьке СП ПАТ «Софахім»;
ТМ «ФрекенБок»;
ПАТ «Дніпропластмас»;
ПрАТ «Росава»;
Запорізький завод гумотехнічних виробів;
ТОВ «МАЛБІ ФУДС»;
ТОВ «Мушкетер»;
ПАТ «Азмол»;
ПАТ «Укртатнафта».
Творчість студентів факультету

Картини Олександри Панфілової (бісер)

Брошки Катерини Зайцевої

Студентська весна: фотоархів